Bibliografija

U znanstveno-nastavno zvanje docenta, pri Katedri ekumenske teologije, izabran je 1999., a 2005. godine ponovno izabran u isto znanstveno-nastavno zvanje. Od 2000. god. pročelnik je Katedre ekumenskoga bogoslovlja.

Član je nekoliko povjerenstava na KBF-u u Splitu.

Od 2004. god. zamjenik je glav¬noga urednika časopisa Služba Božja.

Objelodanio je stručne i znanstvene članke u znanstvenim časopisima:

  • Služba Božja (2004.-2007.),
  • Crkva u svijetu (2000.),
  • Bogoslovska smotra (2002.)

i u zbornicima:

  • Marijan Vugdelija (prir.), Govor na gori (Mt 5-7), Split, 2004.;
  • Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Objava, objave i ukazanja, Split, 2007.

Održao je nekoliko predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, recenzirao brojne članke i knjige za znanstvene časopise i zbornike.