Radovi i članci

 1. „Značenje i djelotvornost vjere u djelu fra Jeronima Filipovića“, u Kačić 16(1984), str. 127-135;
 2. „Ekumenski pokret i fra Ivan Marković“, u Kačić 18(1986), str. 187-214;
 3. „Mir kao vrednota i potreba našeg vremena“, u Služba Božja 27(1987), br. 1, str. 80-95;
 4. „Krist da, Crkva ne!“ u Služba Božja 28(1988), br. 2, str. 145-161;
 5. „Apostoli slavenskih naroda i tisućita obljetnica pokrštenja Kijevske Rusi“, u Služba Božja 29(1989), br.1-2, str. 131-148;
 6. „Marija i Sinjsko svetište u nekih pisaca Provincije Presv. Otkupitelja krajem 19. i početkom 20. st.“ u Zborniku ‘Sveta Marija’. Zbornik o štovanju BDM u Provinciji Presv. Otkupitelja, Bogoslovna biblioteka, br. 22, Služba Božja, Makarska 1990, str. 217-240;
 7. Ispovijest vjere prema Katekizmu Katoličke Crkve 1992, u Služba Božja 34(1994), br. 1, str.15-38;
 8. Karizma u Crkvi prema ‘Lumen gentium’, u Kačić 25(1993). Zbornik u čast fra Karla Jurišića, str. 167-182;
 9. Studij i promicanje studija u Franjevačkom redu, u Vjesnik Provincije, br. 5 (1994), str. 237-242;
 10. Teološko-eklezijalna dimenzija svećeništva i svećeničke službe, u Služba Božja 36(1996), br. 1, str. 32-69;
 11. Fra Ivan Marković i njegovo doba. Predgovor za reprint izdanje Markovićeva djela ‘Sinj i njegovo slavlje,1898-1998’, izdanje Matice hrvatske, ogranak Sinj 1998., str. 9-28;
 12. Fra Franjo Carev. Život i djelo. Spomenspis u čast o. Franje Careva (prir. D.Moro-I. Škopljanac-Mačina), Služba Božja, Makarska 1991., str. 9-18;
 13. Crkva i crkvenost danas, u Bogoslovska Smotra 69(1999), br. 1, str. 91-106;
 14. Teološki pristup sakramentu pomirenja i pokore danas, u Služba Božja 40(2000), br. 2, str. 163-186;
 15. Crkveno zajedništvo – znak i zadaća i ekumenski izazov, u Bogoslovska Smotra 72(2002), br. 4, str. 635-654;
 16. Monaštvo – znak i poticaj jedinstvu Crkve, u Služba Božja 44(2004), br. 1, str. 37-71;
 17. Ekumenizam i noviji naglasci u pokretu: Evanđeosko nadahnuće novijih ekumenskih inicijativa, Zbornik ‘Govor na gori (Mt 5-7)’, Služba Božja. Split 2004., str. 463-475;
 18. Svetopisamsko utemeljenje i razvojna linija Petrove i Papinske službe jedinstva, u Služba Božja 45(2005), br. 1, str. 35-62;
 19. Joseph Ratzinger i ekumenizam, u Služba Božja 46 (2006), br. 4, str. 351-379;
 20. Objava, objave i ukazanja, u Zborniku radova XII. Teološkog simpozija, Split 2006., (prir. N. A. Ančić – N. Bižaca), CuS, Split 2007., str. 127-142;
 21. Nadbiskup Frane Franić i ekumenski pokret i dijalog, u Služba Božja 47 (2007), br. 4, str. 409-426;
 22. Prinos mons. Frane Franića u pripremi dogmatskih konstitucija Lumen gentium i Dei Verbum, u Crkva u svijetu 44 (2009), br. 2, str. 146-166.