Sudjelovanje na međunarodnim i drugim znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima

  1. Na Međunarodnom znanstvenom skupu u Splitu, od 12.-13.prosinca 2003., pod naslovom „Govor na gori (Mt 5-7)“, imao sam Prethodno priopćenje, pod naslovom „Ekumenizam i noviji naglasci u pokretu. Evanđeosko nadahnuće novijih ekumenskih inicijativa“. Objavljeno u Zborniku „Govor na gori (Mt 5-7), (prir. M. Vugdelija), Služba Božja, Split 2004., str. 463-475.
  2. Na međunarodnom teološkom skupu, simpoziju profesora filozofije i teologije iz RH i BiH, u Zadru, od 14.do 15. travnja 2004. imao sam predavanje pod naslovom: „Aktualne teme, problemi i perspektive ekumenskog bogoslovlja“.
  3. Na međunarodnom Teološkom simpoziju KBF.a Split, od 26. do 27. 2006. god. imao sam predavanje pod naslovom „Objava i objave. Teološko vrjednovanje ‘privatnih’,’posebnih’ objava“. Objavljeno u Zborniku radova: „Objava, objave i ukazanja“ (prir. N. A. Ančić-N. Bižaca), Crkva u svijetu, Split 2007., str. 127-142.
  4. Na međunarodnom teološkom simpoziju u Rimu (Lateran, 3 – 4. XII. 2008.),pod naslovom:“ Hrvati i Drugi vatikanski sabor. Sudjelovanje, doprinos i prihvaćanje“, imao sam predavanje, pod naslovom: ‘Mons. Frane Franić i njegov doprinos izradi koncilskih Konstitucija (SC; LG; DV)’. (Ta studija, prevedena na talijanski jezik, u tisku je. Urednik je E. Marin, veleposlanik RH pri Svetoj Stolici, u suradnji s Lateranskim sveučilištem).
  5. Na međunarodnom teološkom simpoziju u Rijeci, od 5. do 6. ožujka 2009. godine, pod naslovom „Doprinosi i granice Ekumenskog vijeća crkava na putu prema sjedinjenju kršćana. Doprinos Katoličke crkve ekumenizmu“, imao sam predavanje pod naslovom: ‘Ekumensko vijeće Crkava i pitanje službi-hijerarhije za sjedinjenje kršćana’ (u tisku).
  6. Osim tih skupova, sudjelujem aktivno na gotovo svim Teološko-pastoralnim tečajevima, koje organizira, krajem siječnja, KBF iz Zagreba, te na svim Teološkim skupovima u organizaciji KBF-a iz Splita, te na Simpozijima profesora filozofije i teologije iz HR i BiH.